Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

C Y K L O B R Á N A    do     P R Á Z D N I N

Propozice

Nové stránky najdete na:

www.cyklobrana.cz

 

 

Pořadatel:                                                                                                                  Sportovní kluby MP Zlín- o.s.                                                                                                                                                                       Santražiny 3312,  760 01  Zlín                                                                                                                                                                           Telefon: +420 604 220 257                                                                                                                        www.skmpz.cz 

Odpovědná osoba za MTB závod:                                                                         RICHTER Jiří                                                                                                                                                                                                    Telefon: 603 768 907                                                                                                                                                                   Richter58@seznam.cz                                                                                                                                                        www.cyklobrana.wbs.cz

Místo konání:                                                                                                                                        HOTEL VŠEMINA - ACTIVITYPARK VŠEMINA  u obce Všemina - www.vsemina.cz                                                                     Přihlášky a výdej startovních čísel v místě závodu v prostoru před hotelem Všemina

 

Termín:    Neděle 9.6.2013

Tratě:                                                                                                                                                           Tratě budou přizpůsobené věku a schopnostem dítěte a dopravního prostředku na kterém dítě pojede.                                Budou je tvořit okruhy, které každá kategorie pojede dle výkonnosti několikrát.

Časový harmonogram:                                                                                                8:30 – 10:30 hodin - - - prezentace na závod, výdej startovních čísel                                                                                                      8:30 – 10:30 hodin - - - volný trénink na trati ( je možné a doporučuje si trať projet s rodiči )                                                       11:00  hodin - - - START jednotlivých kategorií od nejmladších dětí po nejstarší děti.                                                                     15:00  hodin - - - vyhlášení vítězů

 • 11:00 hodin    - - -   kategorie   A, B   
 • 11:10 hodin   - - -    kategorie   C, D  
 • 11:20 hodin  - - -     kategorie   E, F  
 • 11:50 hodin  - - -     kategorie   G, H  
 • 12:30 hodin  - - -     kategorie   CH, I 
 • 13:10 hodin  - - -     kategorie   J, K   
 • 14:00 hodin  - - -     kategorie   L, M  
 • 15:00 hodin  - - -    vyhlášení vítězů a doprovodný program

Závod není určen jen pro plnohodnotné, ambiciózní a registrované závodníky, ale především pro děti, co rádi jezdí na kole. Pokud některá kategorie nestihne odjet závod v limitu, tak aby se ve stanovený čas podařilo odstartovat následující závod, tak start další kategorie naváže na dojezd posledního závodícího.

 

 

Kat.

 Pohlaví 

Ročník narození

Trasa

Start

A

Kluci

2009 a mladší  ODRÁŽEDLA

Trasa cca 350m na rovně položené cestě

( možný doprovod 1.os.bez fyzické pomoci )

11:00

B

Děvčata

2009 a mladší  ODRÁŽEDLA

Trasa cca 350m na rovně položené cestě

( možný doprovod 1.os.bez fyzické pomoci )

11:00

C

Kluci

2009 a mladší

 První dětské kolo

Trasa cca 350m na rovně položené cestě

( možný doprovod 1.os.bez fyzické pomoci )

11:10

D

Děvčata

2009 a mladší

První dětské kolo

Trasa  cca 350m na rovně položené cestě

( možný doprovod 1.os.bez fyzické pomoci )

11:10

E

Kluci

2007 - 2008

Trasa 800m  –  1000m

11:20

F

Děvčata

2007 - 2008

Trasa 800m – 1000m

11:20

G

Kluci

2005 - 2006

Trasa 3 km až 5km

11:50

H

Děvčata

2005 – 2006

Trasa 3 km až 5km

11:50

Ch

Kluci

2003 - 2004

Trasa 4km až 6km

12:30

I

Děvčata

2003 - 2004

Trasa 4km až 6km

12:30

J

Kluci

2001 – 2002

Trasa 5km až 7km.

13:10

K

Děvčata

2001 – 2002

Trasa 5km až 7km.

13:10

L

Kluci

1999 - 2000

Trasa 7km – 10km

14:00

M

Děvčata

1999 - 2000

Trasa 7km – 10km

14:00

 

 • Děti 2009 a ml. si vyberou buď závod na kole nebo na odrážedle, účast v obou závodech není možná.
 • Výše uvedené vzdálenosti jsou orientační, ale pořadatel se zavazuje, že řádově budou odpovídat uvedeným údajům. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v případě špatných klimatických podmínek.

 

Organizace startů:                                                                                                                                  Startovní čísla budou přidělena na základě pořadí - kdo se dříve přihlásil.                                                                                             Stejný postup platí i pro přihlašování nebo platby až v den akce.                                                                                                              Vstup rodičů dovnitř startovního koridoru není možný.                                                                                                                                        U kategorií  E, F mohou být na startu rodiče s dětmi, ale pouze na konci startovního koridoru.                                                                 U kategorií  A, B, C, D musí být na startu rodiče s dětmi a v případě nutnosti pokud neomezí ostatní účastníky závodu, je jim dovolen doprovod dětí i na závodní trati za předpokladu, že rodiče nebudou pomáhat svým dětem.

Trasa závodu:                                                                                                                                                 Je vymyšlená a bude postavená tak aby i pro ty méně zdatné cyklisty byla ve všech ohledech bezpečná.

Startovné:    50,-Kč

Startovné je poplatek za organizační služby pořadatele závodu a zahrnuje:                                                                                                     - kompletní pořadatelskou službu a zajištění závodu                                                                                                                                            - měření časů a výsledkový servis                                                                                                                                                                             - jedna občerstvovací stanice                                                                                                                                                                                     - doprovodný program                                                                                                                                                                                                 - pamětní startovní číslo se jménem a příjmením ( pro přihlášené k závodu do 24.5.2013 )                                                                       - startovné se platí při prezentaci, to platí i pro předběžně přihlášené                                                                                                               - děti kategorie A,B,C,D mají startovné zdarma

 

Přihlášky:

 1. Prostřednictvím internetu do   24.5.2013    - - -   děti přihlášené předem do uvedeného termínu dostanou na památku startovní číslo se jménem a příjmením. Prvních 30 přihlášených dětí bude mít zlaté startovní číslo. Děti přihlášené do termínu 24.5.2013 dostanou ke startovnímu číslu dáreček od pořadatele.  
 2. Prostřednictvím internetu do  1.6.2013   - - -   bez nároku na dáreček od pořadatele, památeční startovní číslo se jménem a příjmením.
 3. Na místě při prezentaci
 4. On – line formulář je na stránkách  http://www.cyklobrana.wbs.cz  nebo níže vyplněný formulář zašlete na e-mail Richter58@seznam.cz

 

PŘIHLÁŠKA NA MTB ZÁVOD

CYKLOBRÁNA   do   PRÁZDNIN

 

Jméno a příjmení

 

Datum narození

 

Bydliště

 

Zákon. zástupce, tel. kont., email na zák. zástupce

 

Team

 

Podpis zákonného zástupce

.......................................................................

Vzkaz pořadateli

 

 

Podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji tímto občanskému sdružení Sportovní Kluby Městské Policie Zlín o.s. svůj souhlas se zpracováním mých osobních a citlivých údajů poskytnutých v souvislosti s cyklistickým závodem. Poskytnuté osobní údaje je občanské sdružení SK MP Zlín o.s. oprávněno zpracovávat a evidovat i po ukončení závodu.

 

Pro diváky:

Pro rodiče, malé závodníky, diváky a ostatní přihlížející – závod se bude odehrávat v areálu u Hotelu Všemina v blízkosti obce Všemina  -  http://www.vsemina.cz/  

Hotel Všemina a areál v kterém se hotel nachází disponuje velkým spektrem možností.  Zabavit se tu mohou jak dospělí, tak děti a to společensky, kulturně a samozřejmě i sportovně. Jsou zde atrakce pro naše nejmenší jako je trampolína, houpačky a jiné, lanové centrum pro starší a statečnější děti a jejich rodiče, wellness centrum – záležitosti jako jsou stánek s občerstvením, restaurace, pizzerie,WC jsou samozřejmostí. V bezprostřední blízkosti areálu se nachází Ranč Všemina    http://www.ranc.cz/   kde si můžete zpříjemnit  pěknou procházkou nedělní odpoledne.

Uzávěrky přihlášek:

 • Ve čtvrtek  24.5.2013 s nárokem na startovní číslo se jménem a příjmením podané přes přihlašovací systém + dáreček od pořadatele 
 • V sobotu 1.6.2013 se uzavřou přihlášky podané přes přihlašovací systém bez nároku na startovní číslo se jménem a dáreček od pořadatele
 • V neděli 9.6.2013 při prezentaci na závod

Ceny:

 • V každé kategorii obdrží první tři umístění medaili, nebo pohár a diplom.
 • Všechny děti co se zúčastní závodu obdrží památeční diplom

Pár slov na závěr:

 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem
 • Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami. I když trať není náročná, pořadatel doporučuje jet na horském kole.
 • Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol
 • Protesty lze podat písemně ihned po dojezdu, nejpozději však do 2.7.2013 do 17.00 hod. e-mailem adresovaným odpovědné osobě za závod   -   Richter58@seznam.cz
 • Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u odpovědné osoby, a to v termínu do 17.7.2013
 • Dotazy a otázky k závodu rád zodpovím na e-mailu Richter58@seznam.cz 

 

 

TOPlist